Mar Serinyà Gou

A terra

A terra I

Marta Vergonyós Cabratosa, Rosa Pou Batlle i Mar Serinyà Gou
Acció performàtica
Festus_ Festival d’Arts al carrer de Torelló.
2021
Vídeo: Sònia Armengol
 
 

 
 

A terra II

Marta Vergonyós Cabratosa, Rosa Pou Batlle i Mar Serinyà Gou
Acció performàtica
Poesia i +. Caldes d’Estrach.
2021
Vídeo: Sònia Armengol
 
 

A terra, performance en el marc de poesia i + de Caldes d'Estrach de Mar Serinyà, Marta Vergonyós i Rosa Pou

A terra, performance en el marc de poesia i + de Caldes d'Estrach de Mar Serinyà, Marta Vergonyós i Rosa Pou

A terra, performance en el marc de poesia i + de Caldes d'Estrach de Mar Serinyà, Marta Vergonyós i Rosa Pou

A terra, performance en el marc de poesia i + de Caldes d'Estrach de Mar Serinyà, Marta Vergonyós i Rosa Pou
Fotografia: © 2021 Marta Garcia
 
 

 
 
CAT_Estar amb, entre, sobre, dins, segons, des de, per a la terra.
Acció de performàtica on les tres artistes, estant en relació amb la terra, desenvoluparan gestos, paraules i silencis per reconèixer a la terra la seva pròpia capacitat guaridora.
 
 
 
 

A terra. Mar Serinyà, Rosa Pou i Marta Vergonyós
Fotografia: Sergi Gómez
 
 
© Mar Serinyà i Gou