Mar Serinyà Gou

Quan la flor s’asseca… la font hipèrica

QUAN LA FLOR S’ASSECA…

Cuando la flor se seca…
Acció performàtica
Festival NATURES’21
 
 
Quant la flor s'asseca_ Mar Serinyà Gou_Festival Natures
Quant la flor s'asseca_ Mar Serinyà Gou_Festival Natures

 
 
CAT_ “Quan la flor s’asseca…” és una acció performàtica que enfoca la mirada cap allò essencial prenent la flor seca com a metàfora. Concretament la flor de l’herba de St. Joan (hypericum perforatum), també coneguda com hipèric o herba de cop, que gaudeix de múltiples propietats medicinals i que es troba als marges dels voltants del poble de l’Alzina de l’Aguda.

L’herba de St Joan, infusionada, serveix com a antidepressiu. Els grecs la coneixien com l’herba de l’alegria, ja que millora la concentració i ajuda a fer desaparèixer el cansament i la tristesa. També es fa servir en forma d’oli per calmar dolors musculars i d’articulacions, curar ferides, cops, èczemes i cremades lleus.

Aquesta acció artística va començar amb la collita de la flor de St. Joan fresc, de flors grogues i intenses a l’estiu. Quan va arribar la tardor les flors ja estaven seques i ja no eren tan intenses i belles com a l’estiu, però aquestes continuaven posseint la seva essència quan eren infusionades.

Aquest va ser el punt de partida de l’acció performàtica «Quan la flor s’asseca…» on l’essència curativa de la flor, el propi cos i l’entorn van començar un procés de creació i transformació conjunta.
 

ESP_ “Cuando la flor se seca…” es una acción performática que enfoca la mirada hacia lo esencial tomando la flor seca como metáfora. Concretamente la flor de la hierba de St. Juan (hypericum perforatum), también conocida como hipérico, que goza de múltiples propiedades medicinales y que se encuentra en los márgenes de los alrededores del pueblo de la Alzina de la Aguda (Lléida).

La hierba de St. Juan, infusionada, sirve como antidepresivo. Los griegos la conocían como la hierba de la alegría, puesto que mejora la concentración y ayuda a hacer desaparecer el cansancio y la tristeza. También se utiliza en forma de aceite para calmar dolores musculares y de articulaciones, curar heridas, golpes, eczemas y quemaduras leves.

Esta acción artística empezó con la cosecha de la flor de St. Juan fresco, de flores amarillas e intensas en verano. Cuando llegó el otoño las flores ya estaban secas y ya no eran tan intensas y bellas como en verano, pero éstas seguían poseyendo su esencia cuando eran infusionadas.

Éste fue el punto de partida de la acción performática «Cuando la flor se seca…» donde la esencia curativa de la flor, el propio cuerpo y el entorno empezaron un proceso de creación y transformación conjunta.

 
 

LA FONT HIPÈRICA

La fuente hipérica
Vídeo-acció
L’Alzina, 2021
 
 
© Mar Serinyà i Gou