Mar Serinyà Gou

Dins i fora de la línia per deixar-se ser

DINS I FORA DE LA LÍNIA PER DEIXAR-SE SER

Projecte format per 5 Performances-art :
OBRINT LA LÍNIA, DINS LA LÍNIA, EMPELT (ALÈ I SO), CULTIVANT LLUM i COM-FLORIR
Produït per ARBAR. Centre d’art i cutura
A cura de Marta Pol.
La Vall de Santa Creu. 2018-2019

 

Dins i fora de la línia per deixar-se ser parla d’un procés d’interiorització per retrobar l’espai propi.
A través de la metàfora del treball de camp, cultivo i em cultivo aquest espai.
Un espai que integra present, passat i futur; inspiració i expiració;
conscient i inconscient; allò que és individual i allò que és col·lectiu.
Un espai de confluència i unió de tot allò que som que es troba dins i fora de nosaltres a cada moment.

Dibuix del projecte, dins i fora la línia per deixar-se ser de Mar Serinyà Gou

 
 

OBRINT LA LÍNIA
Performance. Agost 2018

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Imatges del procés artísitc "Obrint la Línia" de Mar Serinyà Gou

Mar Serinya Obrir la linia acció al Cicle d’accions AA+AA Explorant la feminitat de la vinya (ARBAR 12-08-2018) (1) from Mar Serinyà Gou on Vimeo.

 
 
 

DINA LA LÍNIA
Video-acció. Setembre 2018

Foto de la performance "Dins la Línia" de Mar Serinyà Gou

Foto de la performance "Dins la Línia" de Mar Serinyà Gou

Foto de la performance "Dins la Línia" de Mar Serinyà Gou

Mar Serinya “Dins la línia” Cicle Iteracions Relatòries – Ecoestètica Rural” ARBAR 2019 from Mar Serinyà Gou on Vimeo.

 
 
 

EMPELT
Video-acció. Desembre 2018

Fotos del projecte Empelt de Mar Serinyà Gou. Primera part: Alè

Fotos del projecte Empelt de Mar Serinyà Gou. Primera part: Alè

Fotos del projecte Empelt de Mar Serinyà Gou. Primera part: Alè

Mar Serinya "Empelt” Cicle Iteracions Relatòries – Ecoestètica Rural” ARBAR 2019 from Mar Serinyà Gou on Vimeo.

 
 
 

CULTIVANT LLUM
Performance. Juliol 2019

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Fotos de l'acció cultivant llum de Mar Serinyà Gou. Arbar.

Mar Serinya "Cultivant llum" Cicle Iteracions Relatòries – Ecoestètica Rural ARBAR 2019 from Mar Serinyà Gou on Vimeo.

 
 
 

COM-FLORIR
Performance. Agost 2019

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Imatges de la performance "Com flrorir" de Mar Serinyà Gou. ARBAR

Mar Serinya “Com-florir” Cicle Iteracions Relatòries – Ecoestètica Rural” ARBAR 2019 from Mar Serinyà Gou on Vimeo.

 

Fotografies: Centre ARBAR i Sergi Gómez Muñoz

 
 
 

CAT_La línia com a matriu és per a Mar Serinyà una via per experimentar, performar i refexionar sobre el viure. I aquesta és la comesa de les accions Dins i fora de la línia per deixar-se ser realitzades per Mar Serinyà a l’antiga vinya del Clumet, des del 12 d’agost de 2018 fins al 24 d’agost de 2019.

Aquest treball efectuat a la vinya amb una actitud agrària i materna, des d’una perspectiva de producció agrícola és completament inútil, però a nivell simbòlic i històric suposa a Mar Serinyà abordar qüestions més àmplies al voltant de la pèrdua de la mare. L’obertura de la línia marca un naixement, entrar dins la línia l’inici o presa de consciència d’una vida pròpia, l’empelt, la injecció d’allò diferent per trobar el camí, buscar el propi alè i trobar la pròpia veu, per, finalment, omplir de llum l’existència i propiciar la conciliació amb l’antagonista o contrari.

L’acció com a llenguatge vital, que constantment polemitza i codifica i, incessantment el redefineix, li possibilita abocar uns valors personals i artístics que, massa sovint, estan renyits o no considerats per la cultura artística. Però per a Mar Serinyà, el lloc, els materials, els actes i els gestos com ontologies relacionals adquireixen una doble funció, traça amb el tràmec línies —rectes o corbes— per engendrar llocs buits, espais d’obertura i transmissió per carregar-connotar els espais-buidats de poesia.

Marta Pol Rigau

ESP_ Dentro y fuera de la linea para dejarse ser es un proyecto formado por una serie de acciones realizadas en ARBAR_Centro de Arte y cultura, entre el 2018-2019. La linea como matriz es para Mar Serinyà Gou una vía para experimentar, performar y reflexionar sobre el vivir.

Este trabajo, efectuado en el antiguo viñedo del Culumet con una actitud agraria y materna, es completamente inútil desde una perspectiva de producción agrícola pero, a nivel simbólico e histórico, supone a Mar abordar cuestiones más amplias en torno a la pérdida de la madre. La apertura de la linea marca un nacimiento, un entrar dentro de la linea del inicio o toma de conciencia de una vida propia, el injerto, una inyección de lo diferente para encontrar el camino, un buscar el propio aliento encontrando la propia voz, para, finalmente, llenar de luz la existencia y propiciar la conciliación con el antagonista o contrario.

La acción como lenguaje vital que constantemente polemiza, codifica y, redefine incesantemente, le posibilita verter unos valores personales y artísticos que, demasiado a menudo, están reñidos o no considerados por la cultura artística. Pero, para Mar Serinyà Gou, el lugar, los materiales, los actos y los gestos como ontologías relacionales adquieren una doble función: traza con un chapo líneas -rectas o curvas- para engendrar lugares vacíos, espacios de apertura y transmisión por cargarse-connotar los espacios-vaciados de poesía.

Marta Pol Rigau
© Mar Serinyà i Gou