Mar Serinyà Gou

Quina era la forma d’una cosa impossible de veure

QUINA ERA LA FORMA D’UNA COSA IMPOSSIBLE DE VEURE

COM [en present d’indicatiu]
Clara Nubiola + Catarina Almirall + Mar Serinyà Gou
Performance
Can Palauet_ MAC_Mataró Art Contemporani.
Octubre 2020

 
 

 
 

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

Fotos de l'acció "Quina era la forma impossible de veure" de Clara Nubiola, Catarina Almirall i Mar Serinyà Gou, al MAC de Mataró. Dins el cicle "COM".

CAT_Ens trobem virtualment un cop per setmana durant tres mesos. A cada trobada tirem una carta del tarot “Todos los otros mundos”, fins al dia de l’activitat que serà la primera vegada que ens trobarem presencialment. El tarot és un com, una manera de buscar respostes no previstes, generar narratives no presents i caminar sense saber on anem. És un llenguatge obert a múltiples interpretacions. Cada imatge és una excusa, un lloc en comú, un punt de partida per poder participar d’un espai imaginari compartit.

Caterina Almirall

ESP_CAT_ Nos encontramos virtualmente una vez por semana durante tres meses. En cada encuentro echamos una carta del tarot “Todos Los otros mundos”, hasta el día de la actividad que será la primera vez que nos encontraremos presencialmente. El tarot es un cómo, una manera de buscar respuestas no previstas, generar narrativas no presentes y caminar sin saber dónde vamos. Es un lenguaje abierto a múltiples interpretaciones. Cada imagen es una excusa, un lugar en común, un punto de partida para poder participar de un espacio imaginario compartido.

Caterina Almirall
© Mar Serinyà i Gou