Mar Serinyà Gou

Taula Viva

TAULA VIVA. PARAULARI

MESA VIVA. Palabrario
Marta Vergonyós Cabratosa i Mar Serinyà Gou
Videoinstal.lació
Video 4’24”
taula 74 x 120 x 55,5. Peça única.
Talla i fusteria: Jordi Garcia Muriel
Edició: Sònia Armengol
So: Alejandra Molina
Producció: Bòlit_ Centre d’Art Contemporani.
FOOD. La utopia de la proximitat
Col·lecció Nacional d’art Contemporani
 
 
Taula_viva_paraulari_01_ Mar Serinyà Gou_Marta Vergonyós Cabratosa

Taula_viva_paraulari_01_ Mar Serinyà Gou_Marta Vergonyós Cabratosa

 
 


 
 

PROCÉS DE CREACIÓ DE LA TAULA VIVA

Proceso de creación de la Mesa Viva
Fusteria: Jordi Garcia Muriel
Video 5’32”
Muntatge: Sònia Armengol Texidó
 
 

 
 
CAT_El vídeo recull l’acció duta a terme per les dues artistes a un tros de terra familiar on
talen un pi del qual generen una taula de fusta viva que s’integra en l’obra, la qual esdevé videoinstal·lació. Es tracta d’una peça que té un alt component emocional compartit i que sustentada en el paisatge, dona protagonisme a la paraula com a representació de la memòria a l’entorn de la nutrició i de l’aprenentatge de la cuina transmès per mares, àvies i besàvies. De fet, es constata fins a quin punt Mar Serinyà i Marta Vergonyós comparteixen línies de treball comunes a l’entorn del feminisme, la vida quotidiana i el paisatge.

ESP_El vídeo recoge la acción llevada a cabo por las dos artistas en un pedazo de tierra familiar donde talan un pino del que generan una mesa de madera viva que se integra en la obra, la cual se convierte en videoinstalación. Se trata de una obra que tiene un alto componente emocional compartido y que sustentada en el paisaje, da protagonismo a la palabra como representación de la memoria en torno a la nutrición y del aprendizaje de la cocina transmitido por madres, abuelas y bisabuelas. De hecho, se constata hasta qué punto Mar Serinyà y Marta Vergonyós comparten líneas de trabajo comunes en torno al feminismo, la vida cotidiana y el paisaje.

Taula_viva_paraulari_01_ Mar Serinyà Gou_Marta Vergonyós Cabratosa
© Mar Serinyà i Gou